wtorek, 28 lipca 2015

wtorek, 3 marca 2015

Zajęcia edukacyjno - przyrodnicze

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach oferuje:
zajęcia edukacyjno- przyrodnicze (do 50 osób) dla różnych grup wiekowych, klas szkolnych, kół zainteresowań, grup integracyjnych polsko – niemieckich, zajęcia w laboratoriach (do 25 osób) dla grup szkolnych oraz zajęcia praktyczne związane z rękodziełem i technikami ogrodniczymi na życzenie nauczyciela (do 25 osób).
Rodzaj zajęć jak i tematy można ze sobą łączyć, np. zajęcia w laboratorium można połączyć z zajęciami przyrodniczymi czy praktycznymi w Ogrodzie.
Istnieje również opcja „na życzenie nauczyciela” – opiekun grupy uzgadnia z prowadzącym własny temat i zakres materiału przy rezerwacji zajęć (np. przygotowanie uczniów do olimpiady, roślinność krain geograficznych Polski).
Dysponujemy również czytelnią i biblioteką, która posiada zbiory książek i czasopisma o tematyce przyrodniczej. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Przykładowe tematy zajęć:
I. Jak zrobić zdjęcie, żeby rozpoznać roślinę?
Zajęcia z rozpoznawania roślin prowadzimy w formie warsztatów fotograficznych, uczymy jak sporządzać notatkę graficzną (temat: Rysunek botaniczny) i jak posługiwać się kluczem do oznaczania. W dziale dotyczącym rozpoznawania roślin proponujemy też Tematy:
1. Na tropie mutantów - mutacje, chimery, sporty, krzyżówki czyli odmiany roślin ogrodowych.
2. Wielka rodzina - pokrewieństwo roślin, budowa i funkcje kwiatu obserwowane na żywo.
3. Oraz oczywiście klasyczne Rozpoznawanie gatunków dopasowane zakresem do potrzeb uczestników.
II. Dlaczego drzewa są zielone?
To jeden z tematów działu „Fizjologia roślin” dotyczący fotosyntezy. Uczymy też o polityce transportowej roślin, jakości światła i jego wpływie na organizmy żywe, oraz roślinnym gospodarowaniu zasobami. W tym dziale polecamy także tematy:
1. Ogrodnicza alchemia - tajemnice gleby - z praktyczną lekcją przygotowywania podłoży ogrodniczych, oceny jakości podłoża i kompostowania.
2. Nieśmiertelni - odkrywanie tajników wegetatywnego mnożenia roślin i poznawanie zawodu szkółkarza.
3. Preparowanie roślin - warsztaty rękodzieła z prezentacją różnych technik konserwacji i preparowania roślin oraz tworzenia kart zielnikowych.
III. Kiedy warto oddychać pełną piersią?
Zajęcia dotyczące wpływu roślin na jakość powietrza, alergenach roślinnych, aromaterapii. W dziale „Znaczenie roślin dla człowieka” proponujemy też tematy:
1. Alkaloid, narkotyk, roślina kultowa, roślina święta.
2. Czy wiesz, co jesz? - jadalne i niejadalne rośliny dziko rosnące, metody zbioru i przetwarzania.
W dziale „Fitogeografia, historia roślin” można wypróbować Marsz na orientację z wykorzystaniem geoportalu ogrodu, wcielić się w rolę Łowcy roślin poznając historię odkrywania i sprowadzania obcych gatunków i poznać Stare, starsze, najstarsze gatunki reliktowe w kolekcji arboretum.
IV. Zajęcia laboratoryjne:
1. Magia kolorów i burza w szklance - zajęcia w laboratorium chemicznym. Uczniowie obserwują następujące doświadczenia: „sztywna piana”, „lokomotywa”, chromatografia bibułowa, „barwne płomienie”.
2. Czy mogę się napić? - zajęcia polegające na krótkim omówieniu dlaczego bada się jakość wody, w jaki sposób się to robi. Podczas zajęć część uczniów będzie miała możliwość przeprowadzenia kilku prostych analiz chemicznych wody.
3. Zobacz to z bliska. Podróż w niezwykłą krainę kształtów - zajęcia w pracowni mikroskopowej polegające na krótkim omówieniu zasady działania i budowy mikroskopu elektronowego skaningowego (SEM) oraz obserwacji wcześniej przygotowanych lub dostarczonych przez uczniów preparatów. Obserwacja obiektów (np. owady, nasiona) pod binokularem oraz preparatów przygotowanych na szkiełkach mikroskopowych (np. przekrój łodygi) pod mikroskopem optycznym.
Na życzenie tematy mogą być łączone lub modyfikowane albo przygotowane w wersji zajęć integracyjnych dla grup polsko-niemieckich.
Przebieg zajęć edukacyjno – przyrodniczych:
Zajęcia trwają około 2 godzin lekcyjnych. W ten czas wliczone są przerwy: na grupowe zdjęcia, zakupy, na odwiedzenie szkółki itp. Zajęcia odbywają się na terenie Ogrodu a także w zależności od wybranego tematu w pomieszczeniach dydaktycznych. Podczas niektórych zajęć proponowane są mi. in. zabawy edukacyjne, ćwiczenia, obserwacje.
Sposób przeprowadzenia zajęć uzależniony jest od wieku, wiedzy, zdolności postrzegania i nastawienia uczestników. Tematy można dowolnie łączyć z zastrzeżeniem ograniczenia przekazanego materiału.
Przebieg zajęć laboratoryjnych:
Zajęcia trwają około 1 godz. zegarowej. Tematy będą dostosowywane do wieku uczestników. Zajęcia skierowane są dla szkół podstawowych i gimnazjum. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla 50 osób z podziałem na dwie grupy.
Szczegóły pod numerem telefonu 91/564 30 80.